V súťaži CanSat študenti stredných škôl vyrábajú satelit, ktorý je veľký ako plechovka. Úlohou študentov je do tejto veľkosti zmestiť napájanie, senzory aj komunikačný systém. Počas finále sú satelity vynesené do výšky približne 1 kilometer dronom alebo balónom, kedy nastáva hlavná misia satelitu: vykonať vedecký experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť a analyzovať zozbierané údaje.

Každý zúčastnený tím CanSat musí splniť dve misie: povinnú primárnu misiu, ktorej cieľom je vysielať a zbierať údaje o teplote a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu prostredníctvom rádiovej komunikácie; sekundárna misia je úplne otvorená fantázii študentov. Sekundárnou misiou môže byť systém autonómneho pristávania, analýza Zemskej atmosféry, vývoj rovera, ktorý sa zmestí do CanSatu, alebo čokoľvek iné, čo vám napadne.

Výsledky súťaže

1. miesto: tím ADLERKA – Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

2. miesto: tím HALSAT – Sredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova

3. miesto: tím Can Zeppelin – Gymnázium Angely Merici

Partneri - finančné a vecné ceny pre víťazov

Logo Velux

Lokálni organizátori

Sme fakulta s dlhoročnou praxou výchovy inžinierov, ktorá ako jedna z mála ponúka v rámci študijných programov aj vesmírny program kozmického inžinierstva. Okrem toho sa snažíme o popularizáciu vedy a techniky na Slovensku, pričom vnímame projekt CANSAT ako perfektné prepojenie popularizácie a vzdelávania žiakov pripravujúcich sa na vysokoškolské štúdium.

Deutsche Telekom je jedným zo svetových lídrov v oblasti informačno-komunikačných služieb s pôsobením vo viac ako 50 krajinách. Deutsche Telekom IT Solutions je jedna z jej dcérskych spoločností, ktorá vstúpila do života v januári 2006. Od svojho začiatku je nerozlučne spätá s regiónom východného Slovenska. Za posledné desaťročie sa spoločnosti podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny s viac ako 4000 zamestnancami.

Spoločnosť Needronix bola založená v roku 2013. Skúsenosti s vesmírnymi technológiami získala pri neziskovom projekte vývoja prvého slovenského satelitu skCUBE a následne veľmi úspešného vedeckého satelitu GRBAlpha, kde sa ako kľúčový partner podielala na dizajne, vývoji, výrobe a prevádzke. Spoločnosť sa sústreďuje hlavne na vývoj a výrobu palubných senzorických systémov, palubných radiofrekvenčných komponentov a na systémovú integráciu satelitov.

Doktorand a absolvent študijného programu kozmické inžinierstvo na FEI STU. Aktuálne sa v rámci svojej dizertačnej práce venuje téme bezpečnosti a udržateľnosti batérii, pričom kladie dôraz aj na aplikovateľnosť vo vesmírnom segmente. Okrem štúdia má na fakulte na starosti spoluprácu s inštitúciami a firmami zameranými na vesmír a ich prepájanie so študentmi.

Vedúci Innovlab – Startup centra spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions s vášňou pre najnovšie technológie a trendy, najmä v oblastiach Telco, Space a Health. Spája startupy s našimi B2B partnermi, aby im umožnili spoluvytvárať inovatívne riešenia a obchodné príležitosti pre všetky zúčastnené strany. Má viac ako 12 rokov manažérskych skúseností v IT priemysle najmä s projektmi a službami softvérového inžinierstva pre klientov z Veľkej Británie a USA.

Robert Lászlo má takmer 40 ročné skúsenosti s vývojom, výrobou a programovaním
mikroelektronických systémov, zariadení a realizáciou IT riešení. Pracoval pre veľké nadnárodné spoločnosti na významných projektoch. Má bohaté skúsenosti v oblasti senzorov a aktívne spolupracuje s vedúcimi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami na realizácii senzorových technológií budúcnosti. V roku 2013 založil technologickú spoločnosť Needronix, ktorá vyvíja komponenty pre vesmírne družice.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vznikla v roku 2009 z iniciatívy niekoľkých mladých ľudí ako občianske združenie. Po vzore a skúsenostiach zo zahraničia sme chceli vytvoriť priestor, ktorý bude spájať študentov, výskumníkov, amatérov – ľudí rôzneho veku a vzdelania, no so spoločnou vášňou, ktorou je vesmír.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vychováva absolventov v oblasti civilného letectva a kozmického inžinierstva prostredníctvom študijného programu Letecké a kozmické inžinierstvo. Technická univerzita v Košiciach prevádzkuje druhý slovenský nanosatelit GRBAlpha a v súčasnosti pripravuje ďalší nanosatelit GRBBeta. Letecká fakulta spolupracuje s raketovými modelármi zo Zväzu modelárov Slovenska.

Ondrej Farkas sa od roku 2021 venuje výrobe hardvérových komponentov do nanosatelitov pre spoločosť Spacemanic, v ktorej aktuálne pôsobí na pozícii Branch Manager. Jeho zatiaľ najúspešnejším projektom bola výroba dvoch letových OBC (On-Board Computer) do lunárneho roveru, ktorý by mal letieť v najbližších rokoch. Ondrej je taktiež držiteľom certifikátu o participácii na ESA tréningovom kurze ECSS E-10 System Engineering.

Absolvent Leteckej fakulty TUKE, v súčasnosti pôsobiaci ako odborný asistent. Medzi študentmi a mladými ľuďmi propaguje vesmír a pomáha im pochopiť príležitosti, ktoré vesmírny sektor ponúka. Zároveň, ako jeden z tímu fakulty, zabezpečuje spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami a vyhľadáva príležitosti pre spoluprácu v oblasti vesmírnych aktivít. Aktívne participuje na príprave nanosatelitu GRBBeta.

Ak máte záujem kontaktovať niektorého z lokálnych organizátorov, napíšte nám na spaceoffice@sario.sk, radi vás prepojíme. 

Zdroje informácií pre tímy:

Nižšie nájdete vzor dokumentov od Európskej vesmírnej agentúry, ktoré budú tímy musieť v priebehu súťaže odovzdať. Dokumenty budú v slovenskom jazyku po uzavretí registrácie. Vyhradzujeme si právo na zmeny  v slovenskej verzii. 

Študenti aj učitelia budú mať príležitosť využiť môžnosť konzultácie o vyplnení dokumentu Design review s mentormi.