FUNDING

oPPORTUNITIES

Slovak companies and research and development institutions can participate in ESA – European Space Agency tenders. To view these prompts, you need to register with the ESA STAR Registration System.

The Slovak Republic has been a member of the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) since 2006. EUMETSAT calls (so-called Invitation To Tender) are open to Slovak entities. It is necessary to create a profile in the EUMITS tender system to participate in the projects mentioned below.

Further references on existing opportunities for Slovak entities are listed below.

DISPLAY CURRENT OPPORTUNITIES:

NEXT GENERATION PROCESSING METHODS – EXPRO+, 1-11964, deadline: 10. November 2023

ARCHITECTURE OF A QUANTUM RYDBERG RECEIVER FOR CRYOSPHERE MONITORING – EXPRO+, 1-11974, deadline: 6. December 2023

FUTURE EO-1 SEGMENT 2 OPEN CALL FOR PROPOSAL FOR EO INNOVATION, 6-60008, deadline: 31. December 2025

MODULAR SECURITY REFERENCE ARCHITECTURE FOR SPACE MISSIONS, 1-12033, deadline: N/A

H2.2/2023/001 – FIDUCIAL REFERENCE MEASUREMENTS (FRM) – S3 LAND ALTIMETRY ST3TART (FOLLOW-ON), 1-12040, deadline: N/A

VIRTUAL COACHING – EXPRO PLUS, 1-12037, deadline: N/A

APPLICATIONS PREPAREDNESS WITH STAKEHOLDER AND END-USERS PARTICIPATION – FIXED CALL FOR PROPOSAL, 5-50046, deadline: N/A

23/226132 CO2M Mission Planning System Development, deadline: 30 Nov 2023

23/225510 Atlassian Jira and Confluence Cloud Subscriptions, deadline: 27 Nov 2023

23/226631 Supply of IT Network Monitoring and Analysis Equipment, deadline: 17 Nov 2023

23/226681 Internal Palo Alto Firewall, Support and Subscriptions, deadline: 15 Nov 2023

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v rámci programu Horizont Európa

V rámci oblasti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír sa výzvy orientujú na výskum a inovácie v konkrétnych určených témach, ktoré sú zverejnené v pracovnom programe pre Klaster 4 – aktuálne na roky 2023 až 2024 (link na pracovný program, ktorý obsahuje konkrétne témy ). V rámci pracovného programu Klastra 4 je oblasť vesmír v časti Destination 5: Open Strategic Autonomy in Developing, Deploying and Using Global Space-Based Infrastructures, Services, Applications and Data a v časti Other actions (výzvy EUSPA).

EK vyhlásila výzvu na prejavenie záujmustať sa členom vznikajúceho vesmírneho centra EÚ pre analýzu a zdieľanie informácií(EU SPACE ISAC). Cieľom tohto centra je posilniť bezpečnosť a odolnosť vesmírneho sektora EÚ prostredníctvom rozvíjania informovanosti a schopností jeho účastníkov vrátane MSP a startupov. Chce tak docieliť cez zdieľanie informácií medzi členmi o bezpečnostných incidentoch, bezpečnostných výstrahách v ich rannom štádiu a využívanie ich spoločných zdrojov a spájanie ich vedomostí a skúseností za účelom čo najefektívnejšej odpovedi na bezpečnostné výzvy. Prihlásiť sa môžu právnické osoby a verejné inštitúcie, ktoré sú aktívne vo vesmírnom sektore (v nižšie uvedených kategóriách) ako aj univerzity, ktoré sa venujú problematike monitorovania alebo riešenia bezpečnostných incidentov relevantných pre vesmírny sektor.

The Space for Climate Observatory (SCO) is thrilled to announce its latest Call for Projects, inviting research teams, companies and end users to submit projects so to keep on transforming the landscape of climate action. The selected projects will be accredited as “SCO Projects” and will become part of SCO’s portfolio. They will be highlighted in the SCO website, gaining access to a vast network of more than 300 institutions worldwide, they will benefit from a high-level communication and propelling them towards success by amplifying their impact on a global stage. To get more information, visit this website.If you need any assistance regarding the above mentioned opportunities, please reach out to us at spaceoffice@sario.sk