FUNDING

oPPORTUNITIES

Slovak companies and research and development institutions can participate in ESA – European Space Agency tenders. To view these prompts, you need to register with the ESA STAR Registration System.

The Slovak Republic has been a member of the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) since 2006. EUMETSAT calls (so-called Invitation To Tender) are open to Slovak entities. It is necessary to create a profile in the EUMITS tender system to participate in the projects mentioned below.

Further references on existing opportunities for Slovak entities are listed below.

DISPLAY CURRENT OPPORTUNITIES:

STAKEHOLDERS EXPANSION FACILITY – EXPRO+, 1-11805, deadline: 11. August 2023

ATMOSPHERE SCIENCE CLUSTER – RESEARCH OPPORTUNITIES 5 – EUROPEAN COORDINATED STUDY ON AEROSOLS AND AEROSOL/CLOUD INTERACTIONS – EXPRO+, 1-11863, deadline: 1. September 2023

HE-SWE-02 – ADVANCED SPACE WEATHER INSTRUMENTATION, 1-11832, deadline: 12. September 2023

SSA HE-SWE-01 – IMPROVEMENT OF SPACE WEATHER FORECASTING, 1-11831, deadline: 12. September 2023

CSC Data Processors Re-engineering – Level-1 and Level-2 Sentinel-1 Processors, 23.CISI.002, deadline: 18. September 2023

HR GRAPHIC DESIGN SUPPORT SERVICES – EXPRO PLUS, 1-11804, deadline: 29. September 2023

EDCP-12 – DESTINE CORE SERVICE PLATFORM FRAMEWORK: REFERENCE DATASETS FOR DESTINE AI, 1-11941, deadline: N/A

ESA-DTE-A-01: ESA EO DATA SPACE HIGHWAY, 1-11948, deadline: N/A

ESA CARBON SCIENCE CLUSTER: TERRESTRIAL CARBON CONSTELLATION – RESEARCH OPPORTUNITIES – EXPRO+, 1-11845, deadline: N/A

PUSH (PROGRAMME FOR USERBASE ENHANCEMENT) THEME 1: SATELLITE AS A SERVICE – EXPRO PLUS, 1-11946, deadline: N/A

PUSH (PROGRAMME FOR USERBASE ENHANCEMENT) THEME 2: LAUNCH BROKERAGE – EXPRO PLUS, 1-11945, deadline: N/A

PUSH (PROGRAMME FOR USERBASE ENHANCEMENT) THEME 3: SATELLITE DATA AS A SERVICE – EXPRO PLUS, 1-11944, deadline: N/A

COPERNICUS SENTINEL-3 NEXT GENERATION OPTICAL PHASE A/B1, 1-11926, deadline: N/A

LAUNCH SERVICES IOD/IOV PROJECT 1.2 – SMALLSAT CARRIER, 1-11950, deadline: N/A

LAUNCH SERVICES IOD/IOV PROJECT 1.1 – SMALLSAT CARRIER, 1-11949, deadline: N/A

FOUNDATION MODELS FOR EO – EXPRO+, 1-11851, deadline: N/A

23/224353 Study on CIMR Synergistic Global Ocean and Atmospheric Products, deadline: 29 Sep 2023

23/225579 Configuration Management Service for Copernicus, deadline: 15 Sep 2023

23/284 Software Support to Mission Analysis and Flight Dynamics Support Tools and Libraries, deadline: 15 Sep 2023

23/226263 Scientific Service to Projects, Documentation, and Meetings, deadline: 14 Sep 2023

23/225962 WEkEO 2.0 Engineering and Validation Services, deadline: 12 Sep 2023

23/226068 Cisco Design and Implementation Service, deadline: 08 Sep 2023

23/281 Frame Contract for Psychometric Testing, deadline: 04 Sep 2023

23/225979 Mobile Telecommunication Services, deadline: 01 Sep 2023

23/283 EUMETSAT Consultancy for the Executive Officer (CEO) for the Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), deadline: 31 Aug 2023

23/279 Professional Conference Organiser (PCO), deadline: 07 Aug 2023

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v rámci programu Horizont Európa

V rámci oblasti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír sa výzvy orientujú na výskum a inovácie v konkrétnych určených témach, ktoré sú zverejnené v pracovnom programe pre Klaster 4 – aktuálne na roky 2023 až 2024 (link na pracovný program, ktorý obsahuje konkrétne témy ). V rámci pracovného programu Klastra 4 je oblasť vesmír v časti Destination 5: Open Strategic Autonomy in Developing, Deploying and Using Global Space-Based Infrastructures, Services, Applications and Data a v časti Other actions (výzvy EUSPA).

 V Klaster 4 oblasti vesmír sa budú otvárať na jeseň 2 výzvy:

–          dňa 21.11.2023 sa otvorí výzva HORIZON-CL4-2024-SPACE-01 (zoznam tém je zverejnený tu),

–          výzva HORIZON-EUSPA-2023-SPACE – plánovaný predbežný termín otvorenia výzvy je október 2023 (zoznam tém uvedený na strane 5 v Letáku Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, výzvy časť Vesmír).

  • Dovoľujeme si vám pripomenúť otvorené výzvy v rámci European Defence Fund s presahom na vesmírnu oblasť. Termín na predloženie projektov v konzorciu minimálne 3 štátov pre uvedené témy je 22.11.2023. Kompletný zoznam otvorených výziev je dostupný na tomto odkaze. Vesmírnej oblasti sa bezprostredne týkajú 2 témy: Initial operational capacity for Space situational awareness C2 and sensorsThreat surveillance and protection of space-based assets.
  •  
  • Slovak Challenge Fund is in search of innovative solutions that could boost development and economy in 4 target countries: Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Moldova, or Serbia. All supported solutions must contribute to the achievement of Sustainable Development Goals. Applicants can submit proposals addressing natural resources and nature-based solutions, energy transition, innovations in agriculture, implementation or improvement of e-governance, and resilience of societies within the context of current crises. The awarded prize provided by the SCF ranges from USD 20,000 up to USD 40,000. It represents maximum 80 % of total project budget. The project must be implemented in partnership with local partner(s) to ensure that the solution is adaptable and viable in local conditions. Deadline for applications is 28 August 2023, the form is available here.
  •  
  • Ahead of this year’s Autumn Conference, ESPI invites students and young professionals to participate in an essay competition based on the Conference’s theme: European Space Governance in a Transforming World. Two essays will be chosen as the winning submissions and the authors will each receive: free registration to both days of the Conference (24th and 25th October 2023); Coverage of travel expenses up to €300; a one-night stay at a hotel in Vienna on 24th October 2023. To enter, you must be a student or a young professional 35 years of age or younger and a citizen of an EU, ESA, or EUMETSAT member state. See this website for all the necessary details and submission guidelines.

 

  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov avedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery. Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery. Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Termín otvorenia výzvy: 14.8.2023, Sprostredkovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Kontakt: vouchery.planobnovy@siea.gov.sk. Viac informácií nájdete na tejto webstránke.


If you need any assistance regarding the above mentioned opportunities, please reach out to us at spaceoffice@sario.sk