Spaceport_SK

Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. V druhej polovici januára 2023 preto priniesla už druhý ročník projektu slovenského inkubátora na podporu startupov s použitím vesmírnych technológii Spaceport_SK, priamo napojeného na firmy z vesmírneho sektora v troch slovenských lokalitách (Bratislava, Žilina a Košice).

Projekt je hybridným modelom spájajúcim technické učňovstvo v inkubujúcich firmách a online workshopový program na podporu biznisových zručností. Inkubačný proces trvá 6 mesiacov, pričom prvá polovica je intenzívne workshopová, druhá je zložená z ad-hoc konzultácií a implementácie získaných poznatkov.

Projekt cieli na early-stage startupy a motivované tímy, ktoré zaujímajú vesmír a inovácie. Spaceport_SK vznikol v spolupráci s univerzitnými inkubátormi, investormi a partnermi zo súkromného sektora. Garantom vysokej odbornosti je tiež advisory board zložený zo zástupcov renomovaných medzinárodných inštitúcií ako ESA, EUSPA, Space Foundation, Thales Alenia Space, ktorí poskytnú cennú spätnú väzbu a usmernenie zúčastneným startupom.

Polročný program bol ukončený prezentáciou startupov na záverečnom dni „Demoday“, počas ktorého tímy súťažili o ocenenie pre najlepší startup a startup, ktorý zaznamenal najväčší progres. Správu o podujatí si môžete prečítať na tomto linku. 

space incubator

Druhé kolo Spaceport_SK

Slovak Aerospace Technologies

Slovak Aerospace Technologies je projekt, ktorého tím pozostáva zo študentov a doktorantov TUKE a aj niekoľkých externých členov. Cieľom projektu je vývoj, konštrukcia a test chemických raketových motorov. Projekt disponuje motorom (Metanol/kyslík) s ťahom 100N a v súčasnosti sa zaoberá vývojom 2kN (Kerozín/kyslík) motora s uzavretým cyklom. Projekt má za cieľ vyriešiť problém ťažko dostupnej, často drahej propulznej technológie, ktorá je dnes potrebná pre “small sat” a podobné projekty. S pomocou kombinácie aditívnej technológie spracovania medených zliatin a NC obrábania je tento tím schopný prototypovať a vyrábať motory s vysokým špecifickým impulzom a zároveň s nízkou hmotnosťou, zatiaľ čo náklady na výrobu ostávajú pri zemi.

Straton

Projekt Straton je iniciatíva študentov a členov Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho cieľom je zostrojenie plne automatického bezpilotného klzáku, ako návratového modulu aerologických sond zo stratosféry.  Straton predstavuje riešenie pomocou modulárnej implementácie senzorických systémov v rámci zástavby klzáku a umožňuje návrat technológie naspäť na miesto štartu, respektíve na miesto určenia v rámci prevádzkových obmedzení a doletu klzáku. Unikátnosť návrhu spočíva v letových vlastnostiach klzáku, ktorý je schopný letu s relatívne malou hmotnosťou v podmienkach s riedkou atmosférou (veľká výška), ako aj letu v „normálnej“ atmosfére v malej výške. 

simON-XR by Kajo

Sme tím študentov z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa zaoberá vývojom VR simulácií procesov v pracovnom prostredí. Zameriavame sa prevažne na simulácie v medicínskom prostredí či vesmírnom priemysle. Naše riešenia poskytujú manažment a tréning krízových situácii. Takisto ponúkame aj simulácie ovládania rôznych experimentálnych zariadení. Využívame real-time technológie na vytvorenie interaktívnych prostredí vo virtuálnej a rozšírenej realite. Cieľom je vytvoriť produkt pre konečného zákazníka, ktorý mu dopomôže rekvalifikovať ľudský kapitál rýchlejšie a lacnejšie, a zároveň poskytne ďalšie praktické benefity.

Space Protector
space incubator project logo

SCP je aplikácia, ktorá ponúka operátorom satelitov orbitujúcich okolo našej planéty dostávať upozornenia o potenciálnych zrážkach s inými vesmírnymi objektmi, či už sa jedná o ďalšie satelity alebo v dnešnej dobe „premnožený“ vesmírny odpad. K tomuto využíva TLE dáta satelitov, vďaka ktorým dokáže kalkulovať možné kolízie. Po upozornení operátora mu systém navrhne aj možný manéver s percentuálnym ukazovateľom zníženia počtu kolízií v danej navrhovanej dráhe. Pre presnejšie a kvalitnejšie predikcie je potrebné do budúcnosti zabezpečiť častejšie a presnejšie vstupné dáta. Za projektom stojí tím študentov informatiky a študentka umenia zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pod vedením startup centra Innovlab.

Seldonity
Seldonity

Startup sa zaoberá vývojom prototypu, ktorého hlavným účelom je autonómne hydroponické pestovanie rastlín. Tento systém zabezpečuje ideálne prostredie a manažment zdrojov potrebných pre optimálny životný cyklus rastliny. V rámci iteratívneho vývoja produktu sa projekt náchádza v prvej fáze, ktorá rieši tento problém na úrovni senzorov a poskytuje vyššie spomenuté ciele. Medzi ďalšie ciele do budúcnosti patrí rozširovanie o AI, ktorá bude mať za úlohu vizuálnu detekciu potencionálnych deficitov či zdravotných rizík, automatické sadenie či automatický zber. Za startupom Seldonity stojí 5 študentov v rôznych odboroch, ktorými sú dizajn, informatika, mechatronika či strojné inžinierstvo.

Prvé kolo Slovenského vesmírneho inkubátora

Stromonitor

Náš tím zložený z mladých informatikov sa venuje návrhu systému pre monitoroavanie území, najmä chránených oblastí a lesov, ktorý nazývame Stromonitor. Tento systém rozpoznáva okolité zvuky a upozorní operátora v prípade podozrivej udalosti  na monitorovanom území. Kedže problematika udržateľnosti a ochrany životného prostredia trápi celý náš tím, dúfame, že projek bude úspešný a prínosný pre budúcnosť.

FrozenEnergy

Projekt tímu IT profesionálov a nadšencov pre ekológiu, vesmírny výskum, a data science je stále vo fáze idei. Našim cieľom je hľadať v satelitných dátach arktických oblastí silne koncentrované zdroje únikov metánu z permafrostu a využiť ich ako lacný lokálny zdroj energie pre miestnych obyvateľov. Okrem presnej lokalizácie únikov metánu a jeho zhodnocovania by sme sa chceli venovať zachytávaniu a ukladaniu uhlíka (CCS).

AI Positioning
Projekt Positioning AI vyvíja lokalizačný systém pre priemyselné použitie, najmä v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu. Vďaka programu Slovak Space Incubator sa nám podarilo nadviazať veľmi úspešnú spoluprácu s našu mentorskou firmou, spoločnosťou 3IPK, ktorej produkty sú určené pre ten istý zákaznícky segment. Workshopoy počas akceleračného programu nám umožnili sa oboznámiť so space ekosystémom na národnej aj Európskej úrovni.
SpaceScavengers

Slovenský startup založený tromi výskumníkmi, ktorí skúmajú nový spôsob manipulácie s vesmírnym odpadom. Naším cieľom je využiť všetky známe výhody spolupracujúcich multiagentových systémov (zastupiteľnosť agentov, menšia cena vývoja, distribuované činnosti atď.) na odchyt a manipuláciu s úlomkami vrátane zmeny ich dráhy a doručenia na cieľové miesto na ich uskladnenie, spálenie v atmosfére alebo servis na obežnej dráhe.

AIMS

 

AIMS je startup v ranom štádiu spolupracujúci s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Hlavným cieľom je zabezpečiť inteligentné a zjednodušené sprostredkovanie údajov medzi sieťou vesmírnej meteorologickej služby ESA a poskytovateľmi/zákazníkmi, ktorí majú záujem o odosielanie a preberanie údajov z/do tohto portálu.