Spaceport_SK

Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. V druhej polovici januára 2023 preto naša kancelária prináša už druhý ročník projektu slovenského inkubátora na podporu startupov s použitím vesmírnych technológii Spaceport_SK, priamo napojeného na firmy z vesmírneho sektora v troch slovenských lokalitách (Bratislava, Žilina a Košice).

Projekt je hybridným modelom spájajúcim technické učňovstvo v inkubujúcich firmách a online workshopový program na podporu biznisových zručností. Inkubátor potrvá 6 mesiacov, pričom prvá polovica bude intenzívne workshopová, druhá zložená z ad-hoc konzultácií a implementácie získaných poznatkov.

Projekt cieli na early-stage startupy a motivované tímy, ktoré zaujímajú vesmír a inovácie. Spaceport_SK vznikol v spolupráci s univerzitnými inkubátormi, investormi a partnermi zo súkromného sektora. Garantom vysokej odbornosti je tiež advisory board zložený zo zástupcov renomovaných medzinárodných inštitúcií ako ESA, EUSPA, Arizona State University, Thales Alenia Space, ktorí poskytnú cennú spätnú väzbu a usmernenie zúčastneným startupom.

Startupy a tímy sa môžu prihlásiť na riešenie jednej z tém navrhnutej inkubujúcimi firmami v troch lokalitách:

space incubator

Bratislava

Žilina

Košice

Aliter Technologies: Cybersecurity – kompletne od služieb až po nástroje; cloudové technológie – hybridný cloud, privátny cloud, riešenia/ nástroje určené na prevádzku cloudu, zaujímavé a inovatívne cloudové služby; bezpečnostné/obranné riešenia – AI, drony, informačné a komunikačné technológie;

3IPK: Prevádzkovanie vlastnej konštelácie satelitov EO vrátane snímania v multispektrálnej oblast; spravovanie EO údajov vrátane spracovania – vykonávania korekcií, úprav, filtrovania atď.

CTRL/STU Inqb: Elektronika, mechatronika, polohovacie zariadenia a riadiace jednotky

Inkubátor UNIZA: Akékoľvek inovácie vo vesmírnych technológiách (upstream/downstream)

KAJO Services: Klíma (dopady, adaptácia a zvyšovanie odolnosti) a extrémne počasie, krízové situácie

T-systems: TELCO ako sú 5G, IoT, VR / AR, Ux; E-ZDRAVIE: Digital Health, Biotech, Medtech, LifeTech; SMART CITY:senzorika, smart osvetlenie, parkovanie, waste management, bezpečnosť, mobilita & nabíjanie, SaaS aplikácie integrujúce jednotlivé systémy

SAV Košice: Space Safety – Space Weather, a technológia Data Science – Artificial Intelligence.

Technicom/Prototypové a inovačné centrum Strojníckej fakulty: Space hardware, senzorika, elektronika, robotika a precízne strojárstvo

V prípade záujmu o prihlásenie sa do programu je potrené zaslať stručnú prezentáciu (5 slidov), ktorá bude obsahovať popis a kompetencie vášho tímu, problém ktorý chcete riešiť a riešenie s popisom technológie a inovatívnosti. Zároveň je potrebné uviesť, o ktorú z inkubujúcich sa firiem máte záujem na základe ich zamerania. Ak ste startup, pitch deck je vítaný, a automaticky nahrádza hore spomenutých 5 slidov. Jednotlivcov a vesmírnych nadšencov vieme taktiež prepojiť s už existujúcim tímom, alebo pomôcť vyskladať vlastný. Prihlásiť sa môžete do 31. januára na: denis.sedlak@sario.sk

Harmonogram workshopov (február - apríl)

  1. Slovenská vesmírna kancelária: Vesmírny sektor na Slovensku a možnosti uplatnenia
  2. 0100 Ventures: 15 min pitch pred potenciálnym investorom
  3. Nalgoo – Ako pracovať s  tímom a nájsť slabé stránky – leadership
  4. Roll and slide – Market research, ako uchopiť projekt a nájsť správny product market fit
  5. Civitta – Business Canvas
  6. EUSPA – Ako predávať a byť zaujímavý pre koncového klienta
  7. CFSD – Efektívne písanie projektových návrhov pre granty (ESA – RPA)
  8. Mathison legal – Právne aspekty startupov, na čo si dať pozor v ranej fáze

Prvé kolo Slovenského vesmírneho inkubátora

Stromonitor

Náš tím zložený z mladých informatikov sa venuje návrhu systému pre monitoroavanie území, najmä chránených oblastí a lesov, ktorý nazývame Stromonitor. Tento systém rozpoznáva okolité zvuky a upozorní operátora v prípade podozrivej udalosti  na monitorovanom území. Kedže problematika udržateľnosti a ochrany životného prostredia trápi celý náš tím, dúfame, že projek bude úspešný a prínosný pre budúcnosť.

FrozenEnergy

Projekt tímu IT profesionálov a nadšencov pre ekológiu, vesmírny výskum, a data science je stále vo fáze idei. Našim cieľom je hľadať v satelitných dátach arktických oblastí silne koncentrované zdroje únikov metánu z permafrostu a využiť ich ako lacný lokálny zdroj energie pre miestnych obyvateľov. Okrem presnej lokalizácie únikov metánu a jeho zhodnocovania by sme sa chceli venovať zachytávaniu a ukladaniu uhlíka (CCS).

AI Positioning
Projekt Positioning AI vyvíja lokalizačný systém pre priemyselné použitie, najmä v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu. Vďaka programu Slovak Space Incubator sa nám podarilo nadviazať veľmi úspešnú spoluprácu s našu mentorskou firmou, spoločnosťou 3IPK, ktorej produkty sú určené pre ten istý zákaznícky segment. Workshopoy počas akceleračného programu nám umožnili sa oboznámiť so space ekosystémom na národnej aj Európskej úrovni.
SpaceScavengers

Slovenský startup založený tromi výskumníkmi, ktorí skúmajú nový spôsob manipulácie s vesmírnym odpadom. Naším cieľom je využiť všetky známe výhody spolupracujúcich multiagentových systémov (zastupiteľnosť agentov, menšia cena vývoja, distribuované činnosti atď.) na odchyt a manipuláciu s úlomkami vrátane zmeny ich dráhy a doručenia na cieľové miesto na ich uskladnenie, spálenie v atmosfére alebo servis na obežnej dráhe.

AIMS

 

AIMS je startup v ranom štádiu spolupracujúci s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Hlavným cieľom je zabezpečiť inteligentné a zjednodušené sprostredkovanie údajov medzi sieťou vesmírnej meteorologickej služby ESA a poskytovateľmi/zákazníkmi, ktorí majú záujem o odosielanie a preberanie údajov z/do tohto portálu.