Spaceport_SK

V prvom kvartáli 2024 spúšťame už tretí ročník inkubačného programu Spaceport_SK, priamo napojeného na firmy a výskumné organizácie z vesmírneho sektora v štyroch slovenských lokalitách (Bratislava, Nitra, Žilina a Košice).

Projekt je hybridným modelom spájajúcim „technické učňovstvo“ v inkubujúcich firmách a výskumných organizáciách s online workshopovým programom na rozvoj biznis zručností. program trvá 6 mesiacov pričom prvá polovica je intenzívna workshopová, druhá zložená z Ad-hoc konzultácii a implementácie získaných poznatkov.

Projekt cieli na early-stage startupy a motivované tímy, ktoré zaujímajú vesmírne technológie a inovácie. Spaceport_SK vznikol v spolupráci s univerzitnými inkubátormi, investormi a partnermi zo súkromného sektora. Garantom vysokej odbornosti ja tiež náš „advisory board“ tím zahraničných expertov v zložení zástupcov renomovaných medzinárodných inštitúcií, ktorí poskytnú cennú spätnú väzbu a globálny pohľad na jednotlivé témy.

V prípade záujmu o prihlásenie sa do programu je potrené zaslať stručnú prezentáciu (5 slidov), ktorá bude obsahovať popis a kompetencie vášho tímu, problém ktorý chcete riešiť a riešenie s popisom technológie a inovatívnosti. Zároveň je potrebné uviesť, o ktorú z inkubujúcich organizácií máte záujem na základe ich zamerania. Ak ste startup, pitch deck je vítaný, a automaticky nahrádza hore spomenutých 5 slidov. Jednotlivcov a vesmírnych nadšencov vieme taktiež prepojiť s už existujúcim tímom, alebo pomôcť vyskladať vlastný. Prihlásiť sa môžete do 5. apríla na: spaceoffice@sario.sk. 

Startupy a tímy sa môžu prihlásiť na riešenie jednej z tém navrhnutej inkubujúcimi partnermi v štyroch lokalitách:

Mesto Partner Téma projektu
Bratislava
3IPK
AI processing (on-board, ground segment,post-processing) of EO data including training of AI models

Using EO data (e.g. Copernicus) in order to create derived digital products for further commercial or non-commercial use
Bratislava
Needronix
Zoradené od najvyššej priority po najnižšiu:

AOCS - Attitude and Orbit Control Systems (aktívne systémy kontroly a riadenia rotácie satelitu)

GNC - Guidance, Navigation & Control (všeobecne letové senzorické systémy)

COM - Communication (letové zariadenia pre dátové spojenie, vysokorýchlostné rádiové alebo optické komunikačné transceivery)
Bratislava
Touch4IT
Tím identifikovaný
Nitra
Výskumné centrum Agrobiotech
Aplikácie využívajúce satelitné technológie v poľnohospodárstve a potravinárstve
Žilina
Technologický inkubátor UNIZA
Využitie satelitných technológií v doprave

Využitie satelitných technológií v inteligentných mestách
Žilina
M2M Solutions
Machnie Vision na báze AI
Košice
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Space debris

Planetary defense / safety

Space weather / radiation

Earth observation (image processing / optimization of routes / green topics etc.)
Košice
Ústav experimentálnej fyziky SAV 
Zoradené od najvyššej priority po najnižšiu:

Kozmické detektory energetických častíc

Letový hardvér

Harmonogram:

Apríl –  Jún 2024: Workshopová časť (8 tematických online workshopov v SK/EN jazyku)

  1. Slovenská vesmírna kancelária: Vesmírny sektor na Slovensku a možnosti uplatnenia
  2. CFSD – Market research/Competition Analysis
  3. Civitta – Business Canvas
  4. Nalgoo – Team composition
  5. Space Consulting – How to sell your space product
  6. 0100 Ventures – 1 on 1 with Investor
  7. Ideal pitch deck for investors
  8. What to know from legal perspective

Jún – September 2024: Samostatná práca tímov

Október 2024: Finálny „Demoday“

Druhé kolo Spaceport_SK

Slovak Aerospace Technologies

Slovak Aerospace Technologies je projekt, ktorého tím pozostáva zo študentov a doktorantov TUKE a aj niekoľkých externých členov. Cieľom projektu je vývoj, konštrukcia a test chemických raketových motorov. Projekt disponuje motorom (Metanol/kyslík) s ťahom 100N a v súčasnosti sa zaoberá vývojom 2kN (Kerozín/kyslík) motora s uzavretým cyklom. Projekt má za cieľ vyriešiť problém ťažko dostupnej, často drahej propulznej technológie, ktorá je dnes potrebná pre “small sat” a podobné projekty. S pomocou kombinácie aditívnej technológie spracovania medených zliatin a NC obrábania je tento tím schopný prototypovať a vyrábať motory s vysokým špecifickým impulzom a zároveň s nízkou hmotnosťou, zatiaľ čo náklady na výrobu ostávajú pri zemi.

Straton

Projekt Straton je iniciatíva študentov a členov Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho cieľom je zostrojenie plne automatického bezpilotného klzáku, ako návratového modulu aerologických sond zo stratosféry.  Straton predstavuje riešenie pomocou modulárnej implementácie senzorických systémov v rámci zástavby klzáku a umožňuje návrat technológie naspäť na miesto štartu, respektíve na miesto určenia v rámci prevádzkových obmedzení a doletu klzáku. Unikátnosť návrhu spočíva v letových vlastnostiach klzáku, ktorý je schopný letu s relatívne malou hmotnosťou v podmienkach s riedkou atmosférou (veľká výška), ako aj letu v „normálnej“ atmosfére v malej výške. 

simON-XR by Kajo

Sme tím študentov z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa zaoberá vývojom VR simulácií procesov v pracovnom prostredí. Zameriavame sa prevažne na simulácie v medicínskom prostredí či vesmírnom priemysle. Naše riešenia poskytujú manažment a tréning krízových situácii. Takisto ponúkame aj simulácie ovládania rôznych experimentálnych zariadení. Využívame real-time technológie na vytvorenie interaktívnych prostredí vo virtuálnej a rozšírenej realite. Cieľom je vytvoriť produkt pre konečného zákazníka, ktorý mu dopomôže rekvalifikovať ľudský kapitál rýchlejšie a lacnejšie, a zároveň poskytne ďalšie praktické benefity.

Space Protector
space incubator project logo

SCP je aplikácia, ktorá ponúka operátorom satelitov orbitujúcich okolo našej planéty dostávať upozornenia o potenciálnych zrážkach s inými vesmírnymi objektmi, či už sa jedná o ďalšie satelity alebo v dnešnej dobe „premnožený“ vesmírny odpad. K tomuto využíva TLE dáta satelitov, vďaka ktorým dokáže kalkulovať možné kolízie. Po upozornení operátora mu systém navrhne aj možný manéver s percentuálnym ukazovateľom zníženia počtu kolízií v danej navrhovanej dráhe. Pre presnejšie a kvalitnejšie predikcie je potrebné do budúcnosti zabezpečiť častejšie a presnejšie vstupné dáta. Za projektom stojí tím študentov informatiky a študentka umenia zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pod vedením startup centra Innovlab.

Seldonity
Seldonity

Startup sa zaoberá vývojom prototypu, ktorého hlavným účelom je autonómne hydroponické pestovanie rastlín. Tento systém zabezpečuje ideálne prostredie a manažment zdrojov potrebných pre optimálny životný cyklus rastliny. V rámci iteratívneho vývoja produktu sa projekt náchádza v prvej fáze, ktorá rieši tento problém na úrovni senzorov a poskytuje vyššie spomenuté ciele. Medzi ďalšie ciele do budúcnosti patrí rozširovanie o AI, ktorá bude mať za úlohu vizuálnu detekciu potencionálnych deficitov či zdravotných rizík, automatické sadenie či automatický zber. Za startupom Seldonity stojí 5 študentov v rôznych odboroch, ktorými sú dizajn, informatika, mechatronika či strojné inžinierstvo.

Prvé kolo Slovenského vesmírneho inkubátora

Stromonitor

Náš tím zložený z mladých informatikov sa venuje návrhu systému pre monitoroavanie území, najmä chránených oblastí a lesov, ktorý nazývame Stromonitor. Tento systém rozpoznáva okolité zvuky a upozorní operátora v prípade podozrivej udalosti  na monitorovanom území. Kedže problematika udržateľnosti a ochrany životného prostredia trápi celý náš tím, dúfame, že projek bude úspešný a prínosný pre budúcnosť.

FrozenEnergy

Projekt tímu IT profesionálov a nadšencov pre ekológiu, vesmírny výskum, a data science je stále vo fáze idei. Našim cieľom je hľadať v satelitných dátach arktických oblastí silne koncentrované zdroje únikov metánu z permafrostu a využiť ich ako lacný lokálny zdroj energie pre miestnych obyvateľov. Okrem presnej lokalizácie únikov metánu a jeho zhodnocovania by sme sa chceli venovať zachytávaniu a ukladaniu uhlíka (CCS).

AI Positioning
Projekt Positioning AI vyvíja lokalizačný systém pre priemyselné použitie, najmä v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu. Vďaka programu Slovak Space Incubator sa nám podarilo nadviazať veľmi úspešnú spoluprácu s našu mentorskou firmou, spoločnosťou 3IPK, ktorej produkty sú určené pre ten istý zákaznícky segment. Workshopoy počas akceleračného programu nám umožnili sa oboznámiť so space ekosystémom na národnej aj Európskej úrovni.
SpaceScavengers

Slovenský startup založený tromi výskumníkmi, ktorí skúmajú nový spôsob manipulácie s vesmírnym odpadom. Naším cieľom je využiť všetky známe výhody spolupracujúcich multiagentových systémov (zastupiteľnosť agentov, menšia cena vývoja, distribuované činnosti atď.) na odchyt a manipuláciu s úlomkami vrátane zmeny ich dráhy a doručenia na cieľové miesto na ich uskladnenie, spálenie v atmosfére alebo servis na obežnej dráhe.

AIMS

 

AIMS je startup v ranom štádiu spolupracujúci s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Hlavným cieľom je zabezpečiť inteligentné a zjednodušené sprostredkovanie údajov medzi sieťou vesmírnej meteorologickej služby ESA a poskytovateľmi/zákazníkmi, ktorí majú záujem o odosielanie a preberanie údajov z/do tohto portálu.