Home » Slovak Space Safety Programme (SK- S2P) Workshop

Slovak Space Safety Programme (SK- S2P) Workshop

Astros Solutions spolu so svojimi partnermi s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na účasť v programe Slovak Space Safety Programme (SK- S2P) Workshop organizovaný v rámci aktivity Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study ktorý sa bude konať dňa 15.2.2022 o 9:00. 

Registrácia sa začína od 1. februára, bližšie informácie sú dostupné na http://www.astros.eu/promo/ , Linkedin , Twitter.