Slovak Space Incubator

Slovak Space Office – Industry Branch rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. V druhej polovici novembra preto naša kancelária prináša projekt prvého slovenského vesmírneho inkubátora priamo napojeného na firmy z vesmírneho sektora naprieč Slovenskom. 

Úlohou projektu bude prepájať startupy a perspektívne mladé talenty s výskumnými inštitúciami, firmami, akcelerátormi a VC fondami, ako aj inými partnerskými entitami na našom území. Tento proces spúšťame paralelne v  troch lokalitách, ktoré sme nazvali regionálnymi HUBmi (Bratislava, Žilina Košice), kde perspektívne teamy získajú možnosť „inkubovať sa“ (využívať priestory a expertný mentoring) pod taktovkou našich regionálnych partnerov. 

Popri firemnom coachingu záujemcovia získajú prídavný online mentoring od úspešných aktérov slovenského startupového ekosystému a renomovaných zahraničných expertov ako aj podporu a poradenstvo v oblasti financovania ich projektov prostredníctvom privátnych a verejných zdrojov. 

Koho hľadáme : 

Teamy študentov, mladých expertov a startupy s geografickou príslušnosťou a technologogickými synergiami s regionálnymi HUBmi: 

Lokality (HUBy) Hosťujúce firmy Témy pre startupy
Bratislava
3IPK
Precízne lokalizačné riešenia, ktoré by sa dali využiť, či už ako integrovanie alebo samostatné riešenia pre redukciu Foreign Object Damage eventov vo výrobe spacecraft komponentov
Bratislava
GOSPACE Tech
Software/Hardware súvisiaci s vesmírom.
Žilina
M2M Solutions
Simulácia multiplexnej komunikácie medzi satelitom a GS , simulácia komunikácie satelitov medzi sebou (satellite as a GS, použitie csp protokol), vývvoj SW pre riadenie misií - mission control center ( modulárny prístup ), vývoj cubesatu, vývoj prototypu rotátora pre ground station, resp. vývoj celej ground station.
Košice
SAV - Ústav experimentálnej fyziky
Space Safety - Space Weather' a technológia 'Data Science - Artificial Intelligence'
Košice
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
TELCO témy 5G, IoT, VR / AR, Ux , IOT-smartcities

Ak ste sa našli v niektorej z uvedených tém, pošlite nám prosím do 7.11. na e-mailovú adresu: denis.sedlak@sario.sk CV členov tímu, GDPR doložku, ktorú nájdete na tomto linku podpísanú každým členom tímu a deck (prezentáciu)  v anglickom jazyku s nasledujúcou štruktúrou:

  • Name of your project 
  • The problem and market – Please describe briefly the problem you are aiming to solve and the your target market 
  • Your Technology – Please describe briefly the principles of your technology / solution and what makes it unique or effective 
  • Size and scale of you team – Focus less on history and more on the size of your team, scope, competitive advantage 
  • Your Experience – Please describe briefly your experience with deploying the solution and/or proof of functionality of the technology 
  • What are you looking for – If you already know, please describe briefly what do you expect from this opportunity. What is your vision? 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť prostredníctvom mailu: denis.sedlak@sario.sk