Slovenský vesmírny inkubátor

Slovak Space Office – Industry Branch rozvíja lokálny vesmírny ekosystém a aktívne prepája slovenskú space industry komunitu. V druhej polovici novembra preto naša kancelária priniesla projekt prvého slovenského vesmírneho inkubátora priamo napojeného na firmy z vesmírneho sektora naprieč Slovenskom. 

Úlohou projektu je prepojiť startupy a perspektívne mladé talenty s výskumnými inštitúciami, firmami, akcelerátormi a VC fondami, ako aj inými partnerskými entitami na našom území. Tento proces sme spustili paralelne v  troch lokalitách, ktoré sme nazvali regionálnymi HUBmi (Bratislava, Žilina Košice), kde perspektívne teamy získali možnosť „inkubovať sa“ (využívať priestory a expertný mentoring) pod taktovkou našich regionálnych partnerov. 

Popri firemnom coachingu záujemcovia získavajú aj prídavný online mentoring od úspešných aktérov slovenského startupového ekosystému a renomovaných zahraničných expertov ako aj podporu a poradenstvo v oblasti financovania ich projektov prostredníctvom privátnych a verejných zdrojov. 

Hosťujúce firmy: 3IPK,  GOSPACE Tech, M2M Solutions, SAV – Ústav experimentálnej fyziky a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Prvé kolo Slovenského vesmírneho inkubátora

Stromonitor

Náš tím zložený z mladých informatikov sa venuje návrhu systému pre monitoroavanie území, najmä chránených oblastí a lesov, ktorý nazývame Stromonitor. Tento systém rozpoznáva okolité zvuky a upozorní operátora v prípade podozrivej udalosti  na monitorovanom území. Kedže problematika udržateľnosti a ochrany životného prostredia trápi celý náš tím, dúfame, že projek bude úspešný a prínosný pre budúcnosť.

FrozenEnergy

Projekt tímu IT profesionálov a nadšencov pre ekológiu, vesmírny výskum, a data science je stále vo fáze idei. Našim cieľom je hľadať v satelitných dátach arktických oblastí silne koncentrované zdroje únikov metánu z permafrostu a využiť ich ako lacný lokálny zdroj energie pre miestnych obyvateľov. Okrem presnej lokalizácie únikov metánu a jeho zhodnocovania by sme sa chceli venovať zachytávaniu a ukladaniu uhlíka (CCS).

AI Positioning
Projekt Positioning AI vyvíja lokalizačný systém pre priemyselné použitie, najmä v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu. Vďaka programu Slovak Space Incubator sa nám podarilo nadviazať veľmi úspešnú spoluprácu s našu mentorskou firmou, spoločnosťou 3IPK, ktorej produkty sú určené pre ten istý zákaznícky segment. Workshopoy počas akceleračného programu nám umožnili sa oboznámiť so space ekosystémom na národnej aj Európskej úrovni.

17h-17:15 Otvorenie  Michal Brichta (head of Slovak Space Office) – Prierez SK vesmírnym ekosystémom, ESA BIC plány 

17:15-17:45 Diskusný panel na tému: Batch1 skúsenosti, návrhy pre Batch 2 so zástupcami inkubujúcich firiem: Milan Varga (Deutche Telekom IT Solutions Slovakia), Šimon Mackovjak (SAV KE), Pavol Turčina (GOspace), Juraj Zamečník (3IPK) 

17:45-19:00 Pitch Competition: 5 startupov, každý 5 min na odprezentovanie startupu + 10 min na otázky od poroty  

Porota: Mišo Csonga (0100 Ventures), Crowdberry (Martin Chamko), Michal Brichta (Slovak Space Office), Martin Rusnák (Externý space konzultant), Martin Veselý  – Civitta

19:00h-19:15 Award ceremónia 

19:15h – 20:30h Recepcia a networking  

Podmienky súťaže nájdete na tomto linku.